Referenssit

SOIDEN ENNALLISTAMINEN
 • Ruutanansuon ennallistamissuunnitelma Tampereella 2024
 • Kahden suon ennallistamisen ideasuunnitelma Luumäellä 2024
 • Ennallistamispotentiaalin arviointi Tvärminnessä Hangossa 2024
 • Stormossenin itäosan ennallistamissuunnitelma Inkoossa 2024
 • Sahannevan ennallistamissuunnittelu ja työmaavalvonta Seinäjoella 2021-2023
 • Kolmen suon ja yhden puron ennallistamissuunnittelu ja työmaavalvonta Laajavuoressa Jyväskylässä 2022-2023
 • Pienen suon ennallistamissuunnitelma Närpiössä 2023
 • Täktomträsketin suon ennallistamissuunnitelma Hangossa 2019-2023
 • Kahden suon ennallistamissuunnittelu ja työmaavalvonta Kintulammilla Tampereella 2022
 • Lautakorven lähteikön ja Kalalammen suon ennallistamissuunnittelu ja työmaavalvonta Kouvolassa 2022
 • Vuorijärvensuon ennallistamissuunnitelma Savonlinnassa 2021
 • Kullan ls-alueen vesitalouden ennallistamissuunnittelu ja työmaavalvonta Kemiönsaarella 2021
 • Kaksipäiväisten suon ennallistamistalkoiden järjestäminen Keuruulla 2021
 • Pienen suon ennallistamissuunnitelma Hausjärvellä 2021
 • Pihlajaveden soiden ennallistamissuunnitelma Keuruulla 2020
 • Stormossenin ennallistamissuunnitelma Siuntiossa 2020
 • Pienen suon ennallistamissuunnittelu Vihdissä 2020
 • Toivikkeen suon ennallistamissuunnitelma Karkkilassa 2019
 • Hiilipörssin soiden ennallistamistalkoiden työnjohto Heinäveden Vihtarissa ja Malkkilassa 2019
 • Korpien ennallistamistapahtuman suunnittelu ja organisointi Keuruulla 2017
LINTUVESIKUNNOSTUKSET JA KOSTEIKOT
 • Lintuvesikunnostus Käkijärvellä Mänttä-Vilppulassa 2022-2023: ympäristöluvan haku, ruoppauksen työmaavalvonta ja vesinäytteiden otto
 • Yksityisrannan linnustokunnostuspainotteinen ruoppaussuunnitelma Hollolassa 2023
 • Vesilintujen pesimälauttojen rakentaminen: Kosulanlammelle Rantasalmella 2024, Tapiolanjärvelle Sastamalassa, Rantamo-Seittelin kosteikolle Tuusulassa ja Eerolanlahdelle Jyväskylässä 2023 sekä Ekojärvelle Sastamalassa 2022.
 • Lintuvesikunnostus Kaivoslahdella Keuruulla, suunnitelma 2019-2021, ruoppauksen työmaavalvonta ja vesinäytteiden otto 2023-2024
 • Lintuvesikunnostus Ristakosken altailla Keuruulla: suunnittelut, maastotyöt ja konetöiden valvonta. Lintukosteikon muodostaminen 2016 ja laaja kunnostus 2022.
 • Lintuvesikunnostussuunnitelma Särkijärvellä Karstulassa 2021 ja vedenpinnan noston lupahakemuksen valmistelu 2022
 • Lintuvesikunnostussuunnitelma Läppträsketillä Karjaalla 2021
 • Lintuvesikunnostussuunnitelma Ridasjärvellä Hyvinkäällä 2021
 • Lintujen pesimäsaarekesuunnitelma Ekojärvelle Sastamalassa 2021
 • Kosteikkosuunnitelma Krapuojalla Helsingissä 2020
 • Maatalousalueen kosteikon suunnittelu Keuruulla 2016
MUUT ELINYMPÄRISTÖKUNNOSTUKSET JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU
 • Kumpulammen kunnostussuunnitelma Keuruulla 2023
 • Linnustonseurantaohjelman laatiminen ja linnustoseuranta tuulivoima-alueella Alajärvellä 2023
 • Natura-arvionnin tarveharkinta Kutunjoella Suonenjoella 2023
 • Arvio betonimurskaamon vaikutuksista lähteikköön Jämsässä 2023
 • Kolin parkkialuejärjestelyiden Natura-arviointi Lieksassa 2021
 • Viiden perinnebiotoopin niitto- ja hoitotyöt Keuruulla 2019-2021
 • Natura-arviointi Mäntänvuoren geenireservimetsän käpyjen keruuseen Mänttä-Vilppulassa 2019
 • FSC metsäsertifiointiin liittyvää toimenpidesuunnittelua Keuruulla 2019
 • Holttisen metsän hoito- ja käyttösuunnitelma Virroilla 2018
 • Runebergin lähteen kunnostussuunnitelma Ruovedellä 2018
 • Maisemanhoitosuunnitelma ja Natura-arviointi Mäntänvuoressa Mänttä-Vilppulassa 2017
YMPÄRISTÖKASVATUS, KOULUTUS JA RETKEILY
 • Kahden kerran verkkokoulutus QGIS-ohjelman käyttöön 2024
 • Opastus soiden ennallistamiseen Kemiönsaarella 2023
 • Webinaarit soiden ennallistamisesta 2022 ja 2023
 • Metsäkartoituskoulutusta ja metsäkartoituksia Kuopiossa 2021
 • Yhteisömetsävaikuttamisen oppaan sisältö 2020
 • Metsiensuojelun maastokoulutus, metsäkartoitus ja avustaminen lausunnossa Jyväskylässä 2020
 • Metsiensuojelukoulutus webinaari 2020
 • Lintuluontopolkutaulujen sisällöntuotanto Matosuolle Soinissa 2019
 • Esite ja verkkosivu Keuruun luonnonsuojelualueista 2018-2019
 • Retkeilijän Keurusselkä Leader-hankkeen toteutus Keuruulla ja Mänttä-Vilppulassa 2017-2018
 • Suo- ja metsäretkipäivän opastus Keuruulla 2017
 • Luontopolun ympäristökasvatusaineiston koonti Hyvinkäällä 2017
 • Metsien FSC-sertifionnin koulutustapahtuma ja sertifiointiin liittyvä opas 2016
 • Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallistoiminnan kehittämisprojekti kahden kunnan alueella 2016
 • Suomenselän lintutieteellisen yhdistyksen sihteerityöt, sisältäen toiminnan organisointia 2016-2023
KAAVOITUKSEN JA MAANKÄYTÖN LUONTOSELVITYKSET
 • Asemakaavan luontoselvitys Mikkelissä 2023
 • Pesimälinnustoselvitys tuulivoimasuunnitteluun Kruunupyyssä 2023
 • Pesimälinnustoselvitys kaivossuunnitteluun Ranualla 2023
 • Kanalintuselvitys tuulivoimasuunnitteluun Merijärvellä 2023
 • Pesimälinnustoselvitys Hietaselällä Utajärvellä 2023
 • Pesimälinnustoselvitys Kiviniemessä Oulussa 2023
 • Viitasammakkoselvitys Jäälissä 2023
 • Liito-orava- ja valkoselkätikkalausunto Lappeenrannassa 2023
 • Linnusto- ja viitasammakkoselvitys Seminaarinmäellä Kajaanissa 2022
 • Nyyssänniemen ja Uuranjärven ranta-asemakaavojen luontoselvitykset Keuruulla 2022
 • Asemakaavan luontoselvitys Märäjälahdella Lieksassa 2022
 • Kanalintujen soidinpaikkakartoitus voimalinjasuunnitteluun Keski-Pohjanmaalla 2022
 • Luontoselvityksiä kaavoitukseen 9 alueella Oulussa 2021
 • Luontoselvitykset asemakaavoitukseen kahdella alueella Lieksassa 2021
 • Linnustoselvityksiä kaavoitukseen 15 alueella Oulussa 2019-2020
 • Liito-oravaselvityksiä Keuruulla Martinniemessä 2020, Yliahossa 2019, Kippavuoressa 2018 ja Viikinlahdella 2016
 • Pesimälinnustoselvitys tuulivoimasuunnitteluun Akaalla 2019
 • Pesimälinnustoselvitys Putukan alueella Heinävedellä 2018
 • Linnustoselvitys Hartaanselällä Oulussa 2018
 • Asemakaavan luontoselvitys koulukeskuksella Virroilla 2017
 • Asemakaavan luontoselvitys Karjolassa Keuruulla 2016
 • Linnustoselvitykset: Vanhan Hiukkavaara, Maikkulan kartano ja Raja-Taskila, Oulussa 2016
LINTUVESIEN LUONTOSELVITYKSET
 • Kutajärven Natura-alueen (6 osa-aluetta) vesilintu- ja poikuelaskennat Hollolassa 2023
 • Gammelbyvikenin rantaniityn pesimälintulaskenta Loviisassa 2023
 • Teutjärven pesimä- ja kevätlevähtäjälintulaskennat Loviisassa 2023
 • Käkijärven vesilintu-, viitasammakko- ja sudenkorentoselvitys Mänttä-Vilppulassa 2022
 • Haapalahden ja Niitlahden linnusto- ja kasvillisuusselvitys Savonlinnassa 2022
 • Humalalahden vesilintu- ja poikuelaskennat Toivakassa 2022
 • Kaivoslahden vesilintu- ja poikuelaskennat Keuruulla 2022
 • Ristakosken altaiden vesilintu- ja poikuelaskennat 2022 ja 2023
 • Ahvenkoskenlahden vesilintulaskennat Loviisassa/Pyhtäällä 2022
 • Vesilintu- ja poikuelaskennat kahdella Natura-alueella Rantasalmella 2021
 • Linnustoselvitys Matalajärvellä Ylitorniolla 2021
 • Sastamalan Ekojärven pesimälinnusto-, viitasammakko- ja sudenkorentoselvitys 2020
 • Perämeren saarten Natura-alueen linnustoselvitys Oulussa 2020
 • Hauhusselän linnustoselvityksen raportointi Virroilla 2018
LINTUJEN LINJALASKENNAT
 • Linjalaskentaa 72 km Tiilikkajärven kansallispuistossa 2023
 • Linjalaskentaa 384 km Lapissa 2022
 • Linjalaskentaa 45 km Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistojen saarissa 2022
 • Linjalaskentaa 400 km Lounais-Lapissa, Sodankylän seudulla ja Vätsärissä 2021
 • Linjalaskentaa 27 km Linnansaaren kansallispuiston saarissa Rantasalmella 2021
 • Linjalaskentaa 208 km Inarijärvellä, Koitelaiskairassa ja Kaldoaivissa 2020
 • Lintujen linjalaskenta Siikajoella 2020
MUUT LUONTOSELVITYKSET
 • Liito-oravan esiintymispaikkojen tarkistus 150 kohteella Pirkanmaalla 2023
 • Liito-oravakartoitus yli 2000 hehtaarilla Lahdessa 2023
 • Metsien luontoselvityksiä Jyväskylässä 2021 ja 2022
 • Vesireittien lähiympäristön luontoselvitys Parikkalassa, Savonlinnassa ja Ruokolahdella 2021
 • Liito-oravien esiintymiskartoitus 134 kohteella Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Pohjoissavossa ja Kainuussa 2020
 • Pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien kartoitus, Kinnula-Pihtipudas-Viitasaari 2019
 • Tykkivuoren metsän luontoselvitys Keuruulla 2019
 • Vanhojen metsien kääväkäs- ja jäkäläinventointeja Inarissa 2019
 • Metsien luontoarvojen inventointia pohjoisessa Keski-Suomessa 2018
 • Kasvillisuus- ja rehevöitymisselvitys Särkilammella Jämsässä 2018
 • Maisemanhoitoalueen kasvillisuus- ja lahopuuseuranta Mäntänvuoressa Mänttä-Vilppulassa 2018-2022
 • Paikallisesti tärkeiden lintualueiden määrittäminen viidessä kunnassa 2017
 • Luontoselvitys Valkeisen vedenottamoalueella Keuruulla 2017
 • Suomen Luonnonsuojeluliiton SuoMaa -hankkeen alueellisia töitä 2015
VESIHUOLTO
 • Jämsän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2019
 • Keuruun Vesi liikelaitoksen vedenottamoiden pohjavesitarkkailu 2017-2020
 • Puitesopimus Keuruun Vesi liikelaitos 2017-2019
 • Kiinteistön jätevesijärjestelmän saneeraussuunnittelu Keuruulla 2019
 • Urjalan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2015
 • Viemäriverkoston laajentamisselvitys Keuruun Haapamäellä 2015
 • Uuteen pohjavedenottamoon liittyviä ympäristöselvityksiä Keuruulla 2015