Olemme ketterä luonto- ja ympäristöasioihin erikoistunut konsulttiyritys

Aallokas Oy on koko maassa toimiva kahden asiantuntijan luonto- ja ympäristöalan konsulttiyritys. Meillä on monipuolinen kokemus alan töistä sekä hyvät kontaktit muihin osaajiin. Yhdistämme laajan luonto-osaamisemme tekniseen suunnitteluun. Katso, mitä olemme tehneet ja kysy, kuinka voisimme auttaa!

Keitä me olemme?

Matti Aalto
Toimitusjohtaja
• DI (rakennustekniikka, pääaine yhdyskuntien   ympäristötekniikka) Tampereen teknillinen yliopisto 2014
FM (ympäristötieteet) Jyväskylän yliopisto 2008
Lue lisää

"Luonto- ja ympäristöasioista minulla on yritystoiminnan sekä Suomen Luonnonsuojeluliiton, BirdLifen ja Luonnonperintösäätiön järjestötehtävien kautta pitkä, monipuolinen ja jatkuvasti päivittyvä kokemus, jota opinnot ja aiemmat työni tukevat. Tuttuja ovat elinympäristöihin, lajistoon, ympäristöongelmiin ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvät työt sekä YVA-, ympäristölupa- ja kaavoitusprosessit.

Olen tehnyt mm. metsä- ja suoelinympäristöjen kartoituksia ja ennallistamissuunnittelua, kosteikkosuunnittelua, vesistöjen kunnostussuunnittelua, kaavoituksen luontoselvityksiä, pohjavesien suojelusuunnittelua, lintu-, nisäkäs-, sammakko-, päiväperhos- ja sudenkorentoseurantoja, perinnemaisemien hoitoa, luontopolkuja ja opastauluja sekä järjestänyt leirejä, koulutuksia ja hankkeita.

Vesihuoltopuolella työskentelin etenkin verkostokartoitusten, johtotietojärjestelmien ja karttojen parissa. Namibian Keetmanshoopissa vastasin verkoston- ja hallinnon kehittämisen kokonaissuunnittelusta.

Organisointi, johtaminen ja vastuunkantaminen ovat minulle tuttuja mm. järjestöjen puheenjohtajuuksien kautta. Erityisvahvuuteni ovat asioiden yhteensovittaminen sekä ratkaisujen löytäminen keskustelun ja tutkimustiedon kautta. Pyrin mielelläni yksinkertaisiin ratkaisuihin ja työtehtävien jouhevuuteen. Nautin eniten fyysisistä maastotöistä."

Ari Aalto
Johtava asiantuntija
• DI (ympäristötekniikka, pääaine vesi- ja jätehuoltotekniikka)   Tampereen teknillinen yliopisto 2013
Vesityökortti vesilaitos & vesijohtoverkostot
Työturvallisuuskortti
Tieturva 1- kortti
Lue lisää

"Olen työskennellyt Keuruun Veden palveluksessa mm. pohjavesi-alueista ja teollisuusjätevesistä vastaavana asiantuntijana sekä myöhemmin vesihuoltopäällikkönä. Työssäni vesihuollon näköala-paikalla olen oppinut etsimään ratkaisuja mitä moninaisimpiin kysymyksiin.

Pienestä pojasta asti olen aktiivisesti tutkinut luontoa ja sen ilmiöitä, etenkin metsiä ja soita, lintuja, perhosia sekä liito-oravia. Viime vuodet olen kartoittanut erityisesti uhanalaisia kääväkkäitä, jäkäliä ja sammalia. Työksi muuttunut harrastus on antanut vahvan pohjan luonnon ymmärtämiselle. Käytännön kautta tullut tietotaito on helppo jalostaa laadukkaiksi luonto- ja ympäristöselvityksiksi.

Ympäristövaikutuksia arvioitaessa asioiden väliset vuoro-vaikutussuhteet ovat tärkeässä roolissa. Opinnot TTY:llä laajensivat osaamistani biologian ulkopuolella. Kun ympäristöselvitykset linkitetään osaksi kokonaisuutta jo projektin alkuvaiheessa, on tuloksia huomattavasti helpompi soveltaa käytäntöön. Tähän teknisen alan koulutukseni yhdistettynä luonto-osaamiseen luo erinomaiset valmiudet.

Olen perehtynyt erityisesti lajistokysymyksiin sekä biotalouden ekologiseen kestävyyteen metsien ja soiden osalta.  Yrityksessämme vastaan esimerkiksi metsiin, vesihuoltoon sekä lajistoselvityksiin liittyvistä kysymyksistä. Teen toki myös muita selvityksiä ja vaikkapa ennallistamissuunnitelmia."

Tämä sivusto käyttää evästeitä
Asetukset
evästeet