Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Perinnebiotooppien hoito

Perinteistä viikateniittoa Keuruun Vuorelan kirjailijakodillaPerinteistä viikateniittoa Keuruun Vuorelan kirjailijakodillaNiityt, kedot, ahot ja muut perinneympäristöt ovat maamme uhanalaisimpia luontotyyppejä. Näitä elinympäristöjä uhkaa erityisesti perinteisten maankäyttö-muotojen, kuten laidunnuksen ja niiton, hiipuminen yhteiskunnan muutoksen myötä. Perinnebiotooppeja voidaan ylläpitää hoitotoimenpitein. Niittämällä ja raivaamalla ehkäistään alueiden umpeenkasvua ja köyhdytetään maaperää, mikä parantaa niittykasvien elinolosuhteita ja lisää luonnon monimuotoisuutta.

Kauttamme saat niin perinnebiotooppien hoito- ja käyttösuunnitelmat kuin hoitotöiden toteutuksen ja toimenpiteiden vaikutusten seurannankin.