Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Metsien suojelu, FSC-sertifiointi ja talousmetsien luonnonhoito

Tämä puronvarsi on metsälain 10 § kohde ja METSO-ohjelman kriteereillä I-luokan metsää.Tämä puronvarsi on metsälain 10 § kohde ja METSO-ohjelman kriteereillä I-luokan metsää.

Metsäpalveluissa erotumme vahvalla metsäluonnon ymmärtämyksellä. Tarjoamme välineitä aidosti eko-logisesti kestävään metsänhoitoon metsänomistajan tarpeiden mukaan. Hallitsemme esimerkiksi FSC-sertifioinnin ja metsiensuojeluohjelma METSO:n eri osa-alueet, monimuotoisuudelle erityisen tärkeiden sekä metsälain 10 §:n mukaisten elinympäristöjen kartoitukset, lajistoinventoinnit sekä luonnon- ja riistanhoidolliset kysymykset. Omaamme myös kontakteja jatkuvaa kasvatusta (peitteistä metsätaloutta) tarjoaviin yrityksiin.

METSO-ohjelma on maanomistajalle mainio mahdollisuus saada tuloja sekä säästää luontoarvoiltaan arvokas metsä, mutta kohdekohtaisten neuvojen saanti ohjelmaa toteuttavista ELY-keskuksista voi olla maanomistajan kannalta hidasta. Tarjoamme sekä yksityisille että yhteisöille METSO-ohjelman kartoituksia niihin liittyvine neuvonta- ja paperitöineen aina suojelupäätökseen asti. Meillä on yli vuosikymmenen kokemus METSO-ohjelmasta, sen mahdollisuuksista ja menettelytavoista sekä yhteistyöstä maanomistajien kanssa.

Vuosien aikana muovautunut yhteistyömme erityisesti Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa nopeuttaa suojeluprosesseja merkittävästi.

Metsäsuunnittelussa autamme huomioimaan talousmetsien erityiskohteet tavalla, joka turvaa metsäluonnon monimuotoisuuden säilymisen ja puhtaat vesistöt tulevillekin sukupolville. Tunnistamme Suomen FSC-standardin mukaiset luontokohteet, neuvomme sertifikaattiin liittyvissä kysymyksissä ja järjestämme FSC-koulutuksia. Autamme korkean suojeluarvon alueiden (HCV, High Conservation Value) määrittämisessä ja kontrolloituun puuhun (CW, Controlled Wood) liittyvissä kysymyksissä.

Teemme metsälain 10 §:n erityisesti suojeltavien elinympäristöjen, avainbiotooppien sekä esimerkiksi metsäkanalinnuille ja muulle riistalle tärkeiden kohteiden kartoituksia tavoitteenamme säilyttämään nämä erityiskohteet osana asiakkaan metsäsuunnitelmaa. Kaikki kartoitukset ja toimenpide-ehdotukset tehdään asiakkaan toiveiden mukaisina ja laajuisina ja ne voidaan tehdä osana METSO-ohjelman kartoituksia tai ennallistamissuunnittelua.

Yllä kuvatut ovat esimerkkejä toiminnastamme. Räätälöimme mielellämme juuri sinulle sopivan kokonaisuuden!