Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kosteikkosuunnitelmat

Maatalousalueelle suunnittelemamme kosteikko.Maatalousalueelle suunnittelemamme kosteikko.Kosteikot ovat toimiva menetelmä sekä vesiensuojeluun 

Entisen jätevedenpuhdistamon lintuvesikunnostusta Keuruun Haapamäellä.Entisen jätevedenpuhdistamon lintuvesikunnostusta Keuruun Haapamäellä.

että luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Kosteikkoja tehdään eniten maatalousalueille, mutta ne ovat hyödyllisiä myös taajamissa tai metsätalousalueilla. Taajamassa kosteikko elävöittää maisemaa ja lisää asukkaiden viihtyisyyttä.

Luontaisetkin kosteikot vaativat kunnostusta. Esimerkiksi vesilinnut ovat uhanalaistuneet voimakkaasti 2000-luvulla vesistöjen rehevöitymisen ja umpeenkasvun myötä. Tämä näkyy myös monien tuttujen riistalajien vähenemisenä.

Teemme kosteikkojen rakentamis- ja kunnostus-suunnittelua huomioiden sekä ympäristönäkökohdat että maanomistajan tarpeet. Suunnitelmassa esitetään kosteikon toiminnan perusteet, mitoitus, kaivuu- ja patoamissuunnitelma, kasvillisuus, hoito ja kunnossapito, kustannukset, tukimahdollisuudet, ympäristövaikutukset
sekä mahdollinen lupatarve.