Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Haja-asutuksen vesihuolto

Haja-asutuksen vesi- ja jätevesihuoltoon on useita erilaisia ratkaisuja. Pientaajamissa vaihtoehtoina voivat olla kunnan verkostoon liittyminen tai kylän vesiosuuskunta. Kiinteistökohtaiseen jätevesien puhdistukseen maasuodattamo, maaimeyttämö, pienpuhdistamo, umpikaivo ja kompostikäymälä ovat vaihtoehtoja, joista kootaan kuhunkin kohteeseen sopiva järjestelmä joko kaikki vedet yhteen keräten tai harmaat vedet ja vessavedet eritellen.

Meiltä voit tilata esimerkiksi vesi- ja viemäriverkostosuunnittelun paineviemäröintinä osuuskunnalle. Meiltä saa apua myös lainsäädännön (ns. jätevesiasetuksen) mukaisen, käytönnöllisen, ympäristöystävällisen ja mahdollisimman edullisen jätevesihuollon järjestämiseen yksittäisiin talouksiin.