Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vesihuolto

Toimiva vesi- ja jätevesihuolto on tärkeimpiä yhteiskunnan perustarpeita. Vesihuollon laadun ja toimintavarmuuden tulisikin kehittyä jatkuvasti. Vesihuolto alkaa puhtaista vesilähteistä kulkien vedenottamoiden ja toimivan verkoston kautta kuluttajalle. Jätevesi palaa kuluttajalta toimivien verkoston ja puhdistamon kautta vesistöön, puhdistettuna, ympäristöhaittoja aiheuttamatta.

Yrityksemme osaamisaluetta tässä ketjussa ovat etenkin pohja- ja pintavesien vedenlaadun säilyttäminen, verkostokarttojen päivittäminen ja laatiminen, viemäriverkostojen kunnon selvittäminen sekä haja-asutusalueen jätevesiasioiden suunnittelu. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien tekeminen tai ajantasaistaminen, verkostojen sijaintitiedon tarkentaminen sekä vuotovesien vähentäminen viemäriverkostossa ovat tällä hetkellä ominta alaamme laajassa vesihuoltokentässä. Lisäksi olemme vahvoja myös muissa karttakokoluokan tarkasteluissa.