Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Talousmetsien ja suojelualueiden lajistoselvitykset

Suomen uhanalaisista lajeista kolmasosa, yli 800 lajia, on metsälajeja. Osana ekologisesti kestävän metsätalouden palettiamme toteutamme metsälajistoselvityksiä uhanalaisten lajien, vanhojen metsien indikaattorilajien tai muutoin huomionarvoisten lajien löytämiseksi. Kartoitusten tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi luonnonsuojelun, maankäytön tai metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelun tai uhanalaisuusarvioinnin apuna. Osaamisemme kattaa tällä sivustolla erikseen mainittujen lintujen, liito-oravan, kasvillisuuden ja kääpien lisäksi kattavasti muita uhanalaisia ja huomionarvoisia kääväkkäitä, jäkäliä ja sammalia. 

Raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria), NTRaidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria), NT