Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Mitä olemme tehneet

YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

 • Vesilintujen pesimälauttojen rakentaminen Ekojärvelle Sastamalassa 2022 
 • Vuorijärvensuon ennallistamissuunnitelma Savonlinnassa 2021
 • Kullan ls-alueen vesitalouden ennallistamissuunnitelma ja työmaavalvonta Kemiönsaarella 2021
 • Särkijärven lintuvesikunnostussuunnitelma Karstulassa 2021
 • Läppträsketin lintuvesikunnostussuunnitelma Karjaalla 2021
 • Ridasjärven lintuvesikunnostussuunnitelma Hyvinkäällä 2021
 • Lintujen pesimäsaarekesuunnitelma Ekojärvelle Sastamalassa 2021
 • Kolin parkkialuejärjestelyiden Natura-arviointi Lieksassa 2021
 • Kaksipäiväisten suon ennallistamistalkoiden järjestäminen Keuruulla 2021
 • Sahannevan ennallistamissuunnitelma Seinäjoella 2021
 • Pienen suon ennallistamissuunnitelma Hausjärvellä 2021
 • Metsäkartoituskoulutusta ja metsäkartoituksia Kuopiossa 2021
 • Viiden perinnebiotoopin niitto- ja hoitotyöt Keuruulla 2019-2021
 • Pihlajaveden soiden ennallistamissuunnitelma Keuruulla 2020
 • Stormossenin suon ennallistamissuunnitelma Siuntiossa 2020
 • Yhteisömetsävaikuttamisen oppaan sisältö 2020
 • Metsiensuojelun maastokoulutus, metsäkartoitus ja avustaminen lausunnossa Jyväskylässä 2020
 • Metsiensuojelukoulutus webinaari 2020
 • Pienen suon ennallistamissuunnittelu Vihdissä 2020
 • Toivikkeen suon ennallistamissuunnitelma Karkkilassa 2019
 • Lintuvesikunnostussuunnitelma Kaivoslahdelle Keuruulla 2019 ja päivitys 2021
 • Hiilipörssin soiden ennallistamistalkoiden työnjohto Heinäveden Vihtarissa ja Malkkilassa 2019
 • Natura-arviointi Mäntänvuoren geenireservimetsän käpyjen keruuseen Mänttä-Vilppulassa 2019
 • Täktomträsketin suon ennallistamissuunnitelma Hangossa 2019
 • Lintuluontopolkutaulujen sisällöntuotanto Matosuolle Soinissa 2019
 • FSC metsäsertifiointiin liittyvää toimenpidesuunnittelua Keuruulla 2019
 • Runebergin lähteen kunnostussuunnitelma Ruovedellä 2018
 • Holttisen metsän hoito- ja käyttösuunnitelma Virroilla 2018
 • Esite ja verkkosivu Keuruun luonnonsuojelualueista 2018-2019
 • Retkeilijän Keurusselkä Leader-hankkeen toteutus Keuruulla ja Mänttä-Vilppulassa 2017-2018
 • Maisemanhoitosuunnitelma ja Natura-arviointi Mäntänvuoressa Mänttä-Vilppulassa 2017
 • Suo- ja metsäretkipäivän opastus Keuruulla 2017
 • Luontopolun ympäristökasvatusaineiston koonti Hyvinkäällä 2017
 • Korpien ennallistamistapahtuman suunnittelu ja organisointi Keuruulla 2017
 • Haapamäen vanhan jätevedenpuhdistamon muodostaminen lintukosteikoksi Keuruulla 2016
 • Maatalousalueen kosteikon suunnittelu Keuruulla 2016
 • Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallistoiminnan kehittämisprojekti kahden kunnan alueella 2016
 • Suomenselän lintutieteellisen yhdistyksen sihteerityöt, sisältäen toiminnan organisointia 2016-2021
 • Metsien FSC-sertifionnin koulutustapahtuma ja sertifiointiin liittyvä opas 2016

LUONTOSELVITYKSET

 • Uuranjärven ranta-asemakaavan luontoselvitys Keuruulla 2022
 • Nyyssänniemen asemakaavan luontoselvitys Keuruulla 2022
 • Metsien luontoselvityksiä Jyväskylässä 2021
 • Lintujen linjalaskentaa 400 km Lounais-Lapissa, Sodankylän seudulla ja Vätsärissä 2021
 • Lintujen linjalaskentaa 27 km Linnansaaren kansallispuistossa Rantasalmella 2021
 • Vesilintu- ja poikuelaskennat kahdella Natura-alueella Rantasalmella 2021
 • Vesireittien lähiympäristön luontoselvitys Parikkalassa, Savonlinnassa ja Ruokolahdella 2021
 • Linnustoselvitys Matalajärvellä Ylitorniolla 2021 
 • Luontoselvityksiä kaavoitukseen 9 alueella Oulussa 2021
 • Luontoselvitykset asemakaavoitukseen kahdella alueella Lieksassa 2021
 • Sastamalan Ekojärven pesimälinnusto-, viitasammakko- ja sudenkorentoselvitys 2020
 • Lintujen linjalaskentaa 208 km Inarijärvellä, Koitelaiskairassa ja Kaldoaivissa 2020
 • Liito-oravien esiintymiskartoitus 134 kohteella Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Pohjoissavossa ja Kainuussa 2020
 • Linnustoselvityksiä kaavoitukseen 10 alueella Oulussa 2020
 • Perämeren saarten Natura-alueen linnustoselvitys Oulussa 2020
 • Lintujen linjalaskenta Siikajoella 2020
 • Liito-oravaselvitys Martinniemessä Keuruulla 2020
 • Pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien kartoitus, Kinnula-Pihtipudas-Viitasaari 2019
 • Tykkivuoren metsän luontoselvitys Keuruulla 2019
 • Pesimälinnustoselvitys tuulivoimasuunnitteluun Akaalla 2019
 • Vanhojen metsien kääväkäs- ja jäkäläinventointeja Inarissa 2019
 • Linnustoselvitykset Keiskassa, Asemakylällä, Kaupunginojalla, Rommakonselällä ja Hartaanselällä Oulussa 2019
 • Liito-oravaselvitys Yliahossa Keuruulla 2019
 • Pesimälinnustoselvitys Putukan alueella Heinävedellä 2018
 • Metsien luontoarvojen inventointia pohjoisessa Keski-Suomessa 2018
 • Linnustoselvitys Hartaanselällä Oulussa 2018
 • Kasvillisuus- ja rehevöitymisselvitys Särkilammella Jämsässä 2018
 • Maisemanhoitoalueen kasvillisuus- ja lahopuuseuranta Mäntänvuoressa Mänttä-Vilppulassa 2018-2021
 • Liito-oravaselvitys Kippavuoressa Keuruulla 2018
 • Hauhusselän linnustoselvityksen raportointi Virroilla 2018
 • Paikallisesti tärkeiden lintualueiden määrittäminen viidessä kunnassa 2017
 • Asemakaavan luontoselvitys koulukeskuksella Virroilla 2017
 • Luontoselvitys Valkeisen vedenottamoalueella Keuruulla 2017
 • Liito-oravaselvitys Viikinlahden alueella Keuruulla 2016
 • Asemakaavan luontoselvitys Karjolassa Keuruulla 2016
 • Vanhan Hiukkavaaran, Maikkulan kartanon ja Raja-Taskilan linnustoselvitykset Oulussa 2016
 • Suomen Luonnonsuojeluliiton SuoMaa -hankkeen alueellisia töitä 2015

VESIHUOLTO

 • Jämsän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2019
 • Keuruun Vesi liikelaitoksen vedenottamoiden pohjavesitarkkailu 2017-2020
 • Puitesopimus Keuruun Vesi liikelaitos 2017-2019
 • Kiinteistön jätevesijärjestelmän saneeraussuunnittelu Keuruulla 2019
 • Urjalan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2015
 • Viemäriverkoston laajentamisselvitys Keuruun Haapamäellä 2015
 • Uuteen pohjavedenottamoon liittyviä ympäristöselvityksiä Keuruulla 2015

  

Esimerkkejä töistä ja projekteista, joita olemme tehneet muuten kuin yrityksemme kautta:

YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

 • Freshabit LIFE IP- hankkeen ympäristökasvatusosion toteutus Keski-Suomessa 2016-2017
 • Soiden ennallistamissuunnittelu ja 14 talkoiden järjestäminen Keuruulla, Multialla ja Vilppulassa vuosina 2011-2017
 • Luontopolun suunnittelu ja päätoteuttaminen Keuruun Haapamäellä 2016
 • Monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelu maatalousalueelle ja taajamaan Keuruulla 2011
 • Metso-ohjelman mukaisten suojelualueiden perustamisneuvontaa noin 15 kohteelle 2010-2015
 • Lasten luontoleirien järjestäminen Keuruulla 2007-2015
 • Perinnemaisemien (10 niittyä) hoitoprojekti Keski-Suomessa 2008-2009

LUONTOSELVITYKSET

 • Korkean suojeluarvon metsien (HCV) rakennepiirre ja lajistoinventointeja eri puolilla Suomea 2020
 • Vanhojen metsien kääväkäs-, jäkälä- ja sammalinventointeja Itä-Suomessa 2019
 • Boreaalisten luonnonmetsien inventoinnit Saimaalla 2018
 • Keurusselän laaja linnustoselvityshanke 2016
 • Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen kartoitusprojekti Keuruulla 2016
 • Suoperhoskartoituksia Keurusseudulla 2016
 • Keuruun varuskunta-alueen linnusto- ja liito-oravaselvitys 2015
 • Tuulivoiman linnustoselvityksiä neljässä hankkeessa 2013-2014 (3 YVA-kokoista ja 1 pienempi)
 • Asemakaavoituksen luontoselvityksiä kuudella alueella Keuruulla 2008-2014
 • Töysän Pitkäjärven linnusto- ja viitasammakkoselvitys 2014
 • Viiden osayleiskaava-alueen olemassa olevien luontotietojen (tuhansia havaintoja) koonti Keuruulla 2012-2014
 • Suomenselän lintutieteellisen yhdistyksen Maakunnallisesti tärkeät lintualueet -hankkeen koordinointi ja raportointi 2012-2013
 • Lintulaskentoja ja muuta luontokartoitusta Lapissa kesinä 2004-2011 (satoja kilometrejä linjalaskentaa ja satoja vesilintulaskentapisteitä)
 • Kymmeniä linnustoselvityksiä kartoituslaskennoin vesillä, soilla ja metsissä 2000-2014

VESIHUOLTO

 • Keuruun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 21 alueelle 2011-2013
 • Namibian Keetmanshoopin vesihuoltoverkoston ylläpito- ja kehittämissuunnitelma 2012
 • Keuruun Pihlajaveden viemäriverkoston saneeraus- ja laajennussuunnitelma 2013
 • Multian kunnan vesi- ja viemärijohtokartta 2010 (pohja-aineisto, maastotyöt, CAD-piirtäminen)
 • Jätevesiverkoston kuntokartoituksia Keuruulla 2010-2014