Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Keitä me olemme

Aallokas Oy on maaliskuussa 2015 perustettu kahden asiantuntijan luonto-, ympäristö- ja vesihuoltoalan konsulttiyritys. Meillä on monipuolinen kokemus alan töistä sekä hyvät kontaktit luonto- ja ympäristöalan osaajiin.

Keskisuomalaislähtöisen yrityksemme osoite on nykyisin Helsingissä. Työskentelemme eri puolilla maata Etelä-Suomesta Lappiin.

Matti Aalto, toimitusjohtaja

 

  • DI (rakennustekniikka, pääaine yhdyskuntien ympäristötekniikka) Tampereen teknillinen yliopisto 2014
  • FM (ympäristötieteet) Jyväskylän yliopisto 2008

"Luonto- ja ympäristöasioista minulla on yritystoiminnan sekä Suomen Luonnonsuojeluliiton, BirdLifen ja Luonnonperintösäätiön järjestötehtävien kautta pitkä, monipuolinen ja jatkuvasti päivittyvä kokemus, jota opinnot ja aiemmat työni tukevat. Tuttuja ovat elinympäristöihin, lajistoon, ympäristöongelmiin ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyvät työt sekä YVA-, ympäristölupa- ja kaavoitusprosessit.

Olen tehnyt mm. kaavoituksen luontoselvityksiä, metsä- ja suoelinympäristöjen kartoituksia ja ennallistamissuunnittelua, kosteikkosuunnittelua, vesistöjen kunnostussuunnittelua, lintu-, nisäkäs-, sammakko- ja päiväperhos-seurantoja, perinnemaisemien hoitoa. luontopolkuja ja opastauluja sekä järjestänyt leirejä ja ympäristökasvatustapahtumia.

Vesihuoltopuolella olen työskennellyt keskisuurissa vesihuolto-laitoksissa Keuruulla ja Namibian Keetmanshoopissa monipuolisissa tehtävissä. Päätehtäviäni olivat Keuruulla verkostokartoitukset, johtotietojärjestelmän päivittäminen, johtokartan luominen ja pohjavesien suojelusuunnittelu. Keetmanshoopissa vastasin verkoston- ja hallinnon kehittämisen kokonaissuunnittelusta.

Organisointi, johtaminen ja vastuunkantaminen ovat minulle tuttuja järjestöjen puheenjohtajuuksien kautta. Erityisvahvuuteni ovat asioiden yhteensovittaminen sekä ratkaisujen löytäminen keskustelun ja tutkimustiedon kautta. Pyrin mielelläni yksinkertaisiin ratkaisuihin ja työtehtävien jouhevuuteen. Pidän ennen kaikkea maastotöistä, vaikka tiedän, että suurin osa työstä tehdään tietokoneen ääressä." 

Ari Aalto, johtava asiantuntija

 

  • DI (ympäristötekniikka, pääaine vesi- ja jätehuoltotekniikka) Tampereen teknillinen yliopisto 2013
  • Vesityökortti vesilaitos & vesijohtoverkostot
  • Työturvallisuuskortti
  • Tieturva 1- kortti

"Olen työskennellyt Keuruun Veden palveluksessa mm. pohjavesi-alueista ja teollisuusjätevesistä vastaavana asiantuntijana sekä myöhemmin vesihuoltopäällikkönä. Työssäni vesihuollon näköala-paikalla olen oppinut etsimään ratkaisuja mitä moninaisimpiin kysymyksiin.

Pienestä pojasta asti olen aktiivisesti tutkinut luontoa ja sen ilmiöitä, etenkin metsiä ja soita, lintuja, perhosia sekä liito-oravia. Viime vuodet olen kartoittanut erityisesti uhanalaisia kääväkkäitä, jäkäliä ja sammalia. Työksi muuttunut harrastus on antanut vahvan pohjan luonnon ymmärtämiselle. Käytännön kautta tullut tietotaito on helppo jalostaa laadukkaiksi luonto- ja ympäristöselvityksiksi. 

Ympäristövaikutuksia arvioitaessa asioiden väliset vuoro-vaikutussuhteet ovat tärkeässä roolissa. Opinnot TTY:llä laajensivat osaamistani biologian ulkopuolella. Kun ympäristöselvitykset linkitetään osaksi kokonaisuutta jo projektin alkuvaiheessa, on tuloksia huomattavasti helpompi soveltaa käytäntöön. Tähän teknisen alan koulutukseni yhdistettynä luonto-osaamiseen luo erinomaiset valmiudet.

Olen perehtynyt erityisesti lajistokysymyksiin sekä biotalouden ekologiseen kestävyyteen metsien ja soiden osalta.  Yrityksessämme vastaan esimerkiksi metsiin, vesihuoltoon sekä lajistoselvityksiin liittyvistä kysymyksistä. Teen toki myös muita selvityksiä ja vaikkapa ennallistamissuunnitelmia."